ഇടമലയാറില്‍ കനത്ത മഴ; പെരിയാര്‍ കലിതുള്ളുന്നു; സൂക്ഷിക്കണം... I Idukki cheruthoni dam opening

Share
Embed
  • Loading...
  • Published on:  Thursday, February 25, 2021
  • ഇടകക അണകകടടല ജലനരപപ ഉയരനനതനതതടരനന ചറതണ അണകകടടനറ ഷടടറകള ...
  • Source: https://youtu.be/x7hFjWHHzFs
Loading...

Comment