અસ્મિતા વિશેષઃ 60 સેકન્ડમાં વિનાશ

Share
Embed
 • Loading...
 • Published on:  Monday, May 28, 2018
 • અસ્મિતા વિશેષઃ 60 સેકન્ડમાં વિનાશ
 • Source: https://youtu.be/fc-r-sP781Q
Loading...

Comment

 • Durga Ram

  Durga Ram

   5 days ago +1

  Jay Momai maa

 • Shirohi deniyal Deniyal

  Shirohi deniyal Deniyal

   6 days ago

  Prbhu ishu change us deen koi
  nahi bachega is ley bibal my
  Iekha he ke apne marg shidhy
  Kar lo me ab pani se kabhi
  Duniya nast nahi karunga
  My tumara ise tarha nash
  Karunga ke tum jan nahi
  Paoge

 • Suresh thakor

  Suresh thakor

   6 days ago

  Gujarat ma badha papiaya che aye toofan na ave

 • Mansukh vaghela

  Mansukh vaghela

   7 days ago

  🙏🙏🙏🙏bhai

 • Mansukh vaghela

  Mansukh vaghela

   7 days ago

  Khotu se

 • Aslam Khan

  Aslam Khan

   7 days ago +1

  पुराना. विडी़यो. समाचार. कयुं. दिखारहे. हो

 • kaushik parmar jau Goga

  kaushik parmar jau Goga

   7 days ago +6

  ગુજરાત મા કશૂ ના થાય ગરવિ ગૂજરાત જય જય હીનદ

 • Patel Shailesh

  Patel Shailesh

   7 days ago

  gujrat

 • Idris Vhora

  Idris Vhora

   7 days ago +4

  કુદરત(અલ્લાહ)સામે કોઈ નું કસુજ ચાલ્યુ નથીં અને ચાલસે પણ નહિ.જયાં સુધી બચાવે ત્યા સુધીજ. બરબાદ કરવા માગે તો રાજય દેશ દુનિયા બધ્ધુજ ખતમ કરી શકે છે.

 • Raval Roshan

  Raval Roshan

   1 months ago

  ગુજરાત મો ભગનને બહુ માનેશે

 • DUVA HAMIR

  DUVA HAMIR

   1 months ago +1

  Esme to hamare bache khel te hai kush nahi hai ye

 • Rajput Rtn Rajput Rtn

  Rajput Rtn Rajput Rtn

   1 months ago +3

  હૈ,,, મહાદેવ તમે આ કેવો કહેર કરો છો
  બધા ને વિનંતી કે બધા ભગવાન ને પ્રાથના કરો કે હવે થોભી જાવ મારા નાથ થોભી જાવ એવિ પ્રાથના કરે
  ૐ નમઃ શિવાય

 • કિરણ. 9316517940 અમલિયાર. 9712986084

  કિરણ. 9316517940 અમલિયાર. 9712986084

   1 months ago +1

  કિરણ. અમલીયાર. 9712986084

 • Dinsa Nai

  Dinsa Nai

   1 months ago

  ઓમાન માં કઈ તારીખ નું સે

 • priya pruya

  priya pruya

   1 months ago +1

  Up

 • Jivan Pandya

  Jivan Pandya

   1 months ago +4

  ગૂજરાત માં ભગવાન ને માનનાર છે

 • Kamlesh Rathod

  Kamlesh Rathod

   1 months ago +1

  કેદીનુછે

 • Ashok Thakor

  Ashok Thakor

   4 months ago +3

  ગુજરાત મા પુન્ય અને દયા વાધારે છે તેના કારને આપને બચીકગયા

 • Bharat Parmar

  Bharat Parmar

   4 months ago +2

  Saru.khevay

 • Cool star Refrigeration.

  Cool star Refrigeration.

   4 months ago +5

  Cool Star refrigeration
  Jay hindi