ગીર ગઢડા: થોરડી ગામ નજીક શાંગાવાડી નદીમાં પૂર, ગીર જંગલમાં વધુ વરસાદને પગલે આવ્યા પૂર

Share
Embed
  • Loading...
  • Published on:  Tuesday, June 18, 2019
  • ગીર ગઢડા: થોરડી ગામ નજીક શાંગાવાડી નદીમાં પૂર, ગીર જંગલમાં વધુ વરસાદને પગલે આવ્યા પૂર#News18Gujarati #SpeedNews #TopNewsToday #GujaratiNews News18 Gujarati brings you the latest and LIVE news from Gujarat with a complete package of important news and current happenings of India and world news in Gujarati. People are generally more concerned about what is happening in their backyard rather than proceedings of the whole world and with that thought in mind, this channel works endlessly to bring all possible and important news from the country and around the globe to its viewers in Gujarati. માણો ગુજરાત અને દેશ-વિદેશની મહત્વપૂર્ણ ખબરો આપણી પોતાની ભાષા ગુજરાતી માં માત્ર News18 ગુજરાતી news પર. આ ચેનલ દર્શકો માટે લઈને આવે છે ગજરાતના ખૂણે ખૂણાની અને દિવસભર ની દેશ-વિદેશ મહત્વપૂર્ણ ખબરો આપણી પોતાની ભાષા ગુજરાતીમાં.Subscribe our channel for the latest news updates: https://goo.gl/hSWZZqFollow us on: Website- http://gujarati.news18.com/Twitter-https://twitter.com/news18gujFacebook- https://www.facebook.com/News18Gujarati/
  • Source: https://youtu.be/MXbpGG4eORQ
Loading...

Comment