વાવાઝોડાના કારણે ગુજરાતમાં ચોમાસુ મોડું આવશે, કેરળ-કોંકણથી આગળ વધતી સિસ્ટમ ખોરવાઈ

Share
Embed
 • Loading...
 • Published on:  Saturday, June 15, 2019
 • #News18Gujarati #SpeedNews #TopNewsToday #GujaratiNews
  વાવાઝોડાના કારણે ગુજરાતમાં ચોમાસુ મોડું આવશે, કેરળ-કોંકણથી આગળ વધતી સિસ્ટમ ખોરવાઈ

  News18 Gujarati brings you the latest and LIVE news from Gujarat with a complete package of important news and current happenings of India and world news in Gujarati. People are generally more concerned about what is happening in their backyard rather than proceedings of the whole world and with that thought in mind, this channel works endlessly to bring all possible and important news from the country and around the globe to its viewers in Gujarati.

  માણો ગુજરાત અને દેશ-વિદેશની મહત્વપૂર્ણ ખબરો આપણી પોતાની ભાષા ગુજરાતી માં માત્ર News18 ગુજરાતી news પર. આ ચેનલ દર્શકો માટે લઈને આવે છે ગજરાતના ખૂણે ખૂણાની અને દિવસભર ની દેશ-વિદેશ મહત્વપૂર્ણ ખબરો આપણી પોતાની ભાષા ગુજરાતીમાં.

  Subscribe our channel for the latest news updates: https://goo.gl/hSWZZq
  Follow us on:
  Website- http://gujarati.news18.com/
  Twitter-https://twitter.com/news18guj
  Facebook- /News18Gujarati/
 • Source: https://youtu.be/B25kUw-wRZM
Loading...

Comment

 • Atir husen KHANUSIYA

  Atir husen KHANUSIYA

   5 months ago +1

  Sabar Kantha ma varsad chalu j chhe

 • sharad solanki

  sharad solanki

   5 months ago +1

  40 ઈચ કેમ થાય ડોફારી નાવ ખબર પડે છે કે નય