Linus Tech Tips
  • 1.881
  • 1.114.523
  • 34.346.561

Video Linus Tech Tips

This is TWO SSDs.
2 ngày trước
I REALLY Love Building Computers!!
Phát trực tiếp 2 tuần trước
Linus was right.
3 tuần trước